ძევრულჰესი

ძევრულჰესი წარმოადგენს მაღალდაწნევიან ჰიდროელექტროსადგურს. ძევრულჰესის წყალსაცავი (ტყიბულის წყალსაცავი) მდებარეობს ტყიბულის მუნიციპალიტეტში სოფ. ახალსოფელის მიმდებარე ტერიტორიაზე, ქ.ტყიბულიდან 7კმ–ის დაშორებით, ხოლო ძვერულჰესის ძალოვანი კვანძი განთავსებულია თერჯოლის რაიონში.

            65.0 მლნ მ3 სასარგებლო მოცულობის წლიური რეგულირების წყალსაცავს ქმნის ახალსოფლის ტაფობში აგებული მიწის კაშხალი. ჰესი მუშაობს შაორჰესის ნამუშევარი წყლის და მდინარე ტყიბულას წყალჩამონადენით.

            ტყიბულის წყალსაცავი გამოირჩევა მასში არსებული ექვსი კუნძულით, რომელთაგან ოთხი დონის მატებისას მთლიანად წყლით იფარება. ძევრულჰესი ექსპლუატაციაში  მიღებულია 1956 წელს. ჰესის საპროექტო დადგმული სიმძლავრეა 80.0 მგვტ, ელექტროენერგიის საპროექტო გამომუშავებაა140.0 მლნ კვტ.სთ.

დაკავშირებული სიახლეები

ლაჯანურჰესი
ლაჯანურჰესი, დადგმული სიმძლავრის მიხედვით, ერთ-ერთი დიდი დერივაციული ტიპის ჰიდროელექტროსადგურია საქართველოში.  მდებარეობს რაჭა-ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის მხარეში, ცაგერის მუნიციპალიტეტში.  
ზემო ავჭალის ჰიდროელექტროსადგური (ზაჰესი)
ზაჰესი პირველი მძლავრი ჰიდროელექტროსადგურია საქართველოში. წრმოადგენს დაბალდაწნევიან, სეზონური რეგულირების სადგურს. ზაჰესი აგებულია მდინარე მტაკვარზე, ქ.მცხეთასთან, მდ.მტკვრისა და მდ.არაგვის შესართავის მახლობლად.
შაორჰესი
შაორჰესი მაღალდაწნევიანი ჰიდროელექტროსადგურია. შაორის წყალსაცავი მდებარეობს რაჭა-ლეჩხუმის და ქვემო სვანეთის მხარეში, რაჭის ქედის ჩრდილოეთ კალთაზე, შაორის ქვაბულში. ჰესის ძალოვანი კვანძი მდებარეობს ქ. ტყიბულში, მდ. ტყიბულას მარცხენა სანაპიროზე.