რიონის ჰიდროელექტროსადგური (რიონჰესი)

რიონჰესი საშუალო დაწნევის დერივაციული ტიპის სადგურია. აგებულია მდინარე რიონზე ქ. ქუთაისში. რიონჰესის სათავე ნაგებობა განლაგებულია ქ.ქუთაისის საზღვრებში, ძალური კვანძი რკინიგზის სადგურ ,,რიონი”-ის მახლობლად არის განთავსებული. ჰესი მუშაობს რეგულირების გარეშე – ბუნებრივ მოდინებაზე.

            რიონჰესი ექსპლუატაციაში მიღებულია  1934 წელს. ჰესის საპროექტო გამომუშავებაა 314.0 მლნ კვტ.სთ. №4 და №2 ჰიდროაგრეგატების რეკონსტრუქციის (გენერატორის შეცვლა) შედეგად, ჰესის დადგმული სიმძლავრე გაიზარდა და შეადგენს 54.0 მგვტ-ს, ნაცვლად საპროექტო 48.0 მგვტ დადგმული სიმძლავრისა.

დაკავშირებული სიახლეები

ლაჯანურჰესი
ლაჯანურჰესი, დადგმული სიმძლავრის მიხედვით, ერთ-ერთი დიდი დერივაციული ტიპის ჰიდროელექტროსადგურია საქართველოში.  მდებარეობს რაჭა-ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის მხარეში, ცაგერის მუნიციპალიტეტში.  
ზემო ავჭალის ჰიდროელექტროსადგური (ზაჰესი)
ზაჰესი პირველი მძლავრი ჰიდროელექტროსადგურია საქართველოში. წრმოადგენს დაბალდაწნევიან, სეზონური რეგულირების სადგურს. ზაჰესი აგებულია მდინარე მტაკვარზე, ქ.მცხეთასთან, მდ.მტკვრისა და მდ.არაგვის შესართავის მახლობლად.
შაორჰესი
შაორჰესი მაღალდაწნევიანი ჰიდროელექტროსადგურია. შაორის წყალსაცავი მდებარეობს რაჭა-ლეჩხუმის და ქვემო სვანეთის მხარეში, რაჭის ქედის ჩრდილოეთ კალთაზე, შაორის ქვაბულში. ჰესის ძალოვანი კვანძი მდებარეობს ქ. ტყიბულში, მდ. ტყიბულას მარცხენა სანაპიროზე.