ჩითახევჰესი

ჩითახევჰესი საშუალო დაწნევის, დერივაციული ტიპის სადგურია. მდებარეობს მდ.მტკვარზე, რკინიგზის სადგურ დვირის მახლობლად, ქ. ბორჯომიდან 17კმ დაშორებით. ჰესი მუშაობს რეგულირების გარეშე- ბუნებრივ მოდინებაზე.       

            ჩითახევჰესი ექსპლუატაციაში მიღებულია 1949 წელს. ჰესის საპროექტო დადგმული სიმძლავრე შეადგენს 21.0 მგვტ, ხოლო ჰესის საპროექტო გამომუშავება 117.7 მლნ კვტ.სთ.

დაკავშირებული სიახლეები

ლაჯანურჰესი
ლაჯანურჰესი, დადგმული სიმძლავრის მიხედვით, ერთ-ერთი დიდი დერივაციული ტიპის ჰიდროელექტროსადგურია საქართველოში.  მდებარეობს რაჭა-ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის მხარეში, ცაგერის მუნიციპალიტეტში.  
ზემო ავჭალის ჰიდროელექტროსადგური (ზაჰესი)
ზაჰესი პირველი მძლავრი ჰიდროელექტროსადგურია საქართველოში. წრმოადგენს დაბალდაწნევიან, სეზონური რეგულირების სადგურს. ზაჰესი აგებულია მდინარე მტაკვარზე, ქ.მცხეთასთან, მდ.მტკვრისა და მდ.არაგვის შესართავის მახლობლად.
შაორჰესი
შაორჰესი მაღალდაწნევიანი ჰიდროელექტროსადგურია. შაორის წყალსაცავი მდებარეობს რაჭა-ლეჩხუმის და ქვემო სვანეთის მხარეში, რაჭის ქედის ჩრდილოეთ კალთაზე, შაორის ქვაბულში. ჰესის ძალოვანი კვანძი მდებარეობს ქ. ტყიბულში, მდ. ტყიბულას მარცხენა სანაპიროზე.