სს „ეპ ჯორჯია გენერაციამ“ მდინარე მტკვარში ენდემური სახეობის თევზების შენარჩუნებისა და გამრავლების პროექტის განხორციელება დაიწყო