ლაჯანურჰესის რეაბილიტაციისთვის, მხოლოდ 2023 წელს, 24 000 000 ლარზე მეტი ინვესტიცია განხორციელდა